Alapszabályzat

STATUT

Asociaţia Astronomică Maghiară din Transilvania

Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület

AAMT – EMCSE

Fondatorii asociaţiei doresc să asigure un cadru organizatoric tuturor persoanelor care practică sau simpatizează cu astronomia- profesionişti şi amatori,-să formeze colectivităţi care să contribuie la îmbogătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice a membrilor şi la popularizarea şi explicarea fenomenelor astronomice în rîndul populaţiei. . CAP.1. REGLEMENTĂRI GENERALE Constituirea asociaţiei

Art.1 Asociaţia se constituie prin voinţa unanimă a membrilor fondatori, care au semnat actul de constituire şi au adoptat prezentul STATUT. Prevederile statutului sunt în concordanţă cu cadrul legal prevăzut de O.G.nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, completată şi republicată.

Denumirea şi sediul

Art.2 Asociaţia are denumirea “ASOCIAŢIA ASTRONOMICĂ MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET„-din Miercurea Ciuc. Forma prescurtată AAMT-EMCSE. Denumirea în limba engleză, ce se va folosi în relaţiile cu alte asociaţii similare din U.E. este: “HUNGARIAN ASTRONOMICAL ASSOCIATION OF TRANSYLVANIA”, forma prescurtată “HAAT”. Art.3 Sediul asociaţiei “AAMT-EMCSE” este în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertătii nr.1, judeţul Harghita.

Personalitatea juridică

Art.4 Asociaţia are personalitate juridică, dobândită prin autorizarea de Judecătoria din Miercurea Ciuc şi înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Calitatea de personalitate juridică este de drept civil, fără scop lucrativ – non profit.

Durata de funcţionare

Art.5 Asociaţia a fost constituită să funcţioneze pe termen nedeterminat, încetarea efectuându-se potrivit prevederilor legale.

Partea integrala a statutului Asociatiei AAMT -EMCSE foate fi descarcat dind click pe pictograma PDF alaturata

Nike Lebron 10